Volvo, företaget med flest anställda

Den stora arbetsgivaren inom industrin

Vi har flera ”tunga” aktörer på den svenska marknaden..

” Under 60-talet och en bit in på 70-talet var industrin betydligt större i Sverige än idag. Men fortfarande väger industrin och produktionsföretag väldigt tungt. Detta både om man ser på export och antal anställda. Ett exempel kan tas från Volvo som är det företag i Sverige som har flest antal anställda. De tre största företagen i Sverige (gällande antal anställda) hittas just inom tunga industrin och/eller tillverkningsindustrin. Detta med Volvo, Scania och Ericsson.

Sett till arbetstillfällen över hela branschen kommer ”Tillverkning och utvinning” på fjärde plats. Här ligger ”Vård & Omsorg” först och sedan ”Handel” samt ”Företagstjänster”. Just tjänstesektorn har vuxit kraftigt efterhand att industrin har backat något både gällande antal företag och antal anställda. ”

Mer information kring industri och industriteknik