Företagsindustrins utveckling

Från jordbruk till produktion och industri

I Sverige på 1800-talet skedde det väldigt mycket med utveckling från det enskilda jordbruket med statare till en mer industrialiserad syn på arbetet..

” Under 1800-talet präglades landet av en produktiv jordbruksekonomi. Den ekonomiska ställningen mellan olika klasser var dock långt ifrån jämställd. Detta var en period där det bland annat anställdes så kallade statare, personer utan egendom som fick lov att jobba för mat och dryck (det vill säga sprit) samt en mindre kontantersättning. I mitten av 1800-talet började svensk industri att utvecklas, inte minst tack vare flera tekniska uppfinningar som drevs av ånga. Samtidigt var det under denna period som tullar sänktes och flera förbud inom export- och importbranschen togs bort. Allt fler sökte sig från jordbruket till industrierna. Samtidigt fanns en liberal doktrin när det kom till branschernas utveckling, staten ville inte lägga sig i utan ansåg att företagen och marknaden kunde sköta sig själva. ”

Fler intressanta artiklar finner du på Företagsindustri.se